Build Systems
HomeThe CompanyBuildingsWe are searchingContacts

ул.Краище, кв.Иван Вазов

Description:

БИЛД СИСТЕМС СОФИЯ стартира поредния си инвестиционен проект в най-престижния квартал на град София – кв.Иван Вазов. Бъдещата жилищна сграда отново е плод на успешното и дългогодишно партньорство с архитектурно бюро АЕДЕС СТУДИО.

Сградата се намира в непосредствена близост до Южния парк между бул. „Витоша“ и стадион Раковски. Разположена в каре със сключено застрояване, на ъгъла на ул.Краище и ул. Михаил Боботинов.

Мястото се характеризира със спокойствието на най-добрия жилищен квартал в столицата, директния достъп до Южен парк, близостта да централната градска част на столицата, удобството на достъп до пазар, медицински услуги, магазини, училища, детски площадки, градинки,зони за спорт и близостта на стадион Раковски, както и разнообразен транспорт.

За тази част на София е характерна една смесица от традиционно градско застрояване покрай улицата, очертаващо силуета и, и свободното комплексно застрояване с голямо пространство между сградите. Едрите правилни ортогонални обеми на блоковете са отдръпнати във вътрешността на кварталните карета, с което отместват фокуса на пространството от улицата към себе си. Първичната улична мрежа около тях се запазва главно за автомобилите, а пешеходците използват предимно вторичната лабиринтообразна система от алеи и тупици в междусградните пространства. Получава се една хибридност на средата, в която двата типа застрояване функционират в съзвучие.

Следвайки непосредствения градски контекст, в ключово за проекта се превръща понятието тъкан. Неговият буквален образ е класическата градска структура от квартали, очертани от ортогоналната улична мрежа. Преосмислен, този образ е пренесен върху фасадата на сградата. Характерният ритъм на шотландското каре е избран като най-разпознаваем мотив, онагледяващ идеята за градска тъкан. Във фасадата той е изграден от тухлена превръзка в три цвята. Текстилният ефект на преплитащите се нишки е хиперболизиран до размера на отделните тухли, чиито редуващи се цветове създават ленти на меланж и на наситен цвят.

Между текстилната структура на тухлите фасадата е остъклена и отваря сградата навън. Същевременно дълбочината на тухления растер е достатъчна, за да осигури необходимата интимност на интериора. Растерът е неравноделен и се мени в различните етажи и зони на фасадата. Последователното му провеждане по цялата обвивка на сграда го прави еднакво четим както отвън, така и от интериора на жилищата.

Ажурната решетка от фасадата продължава и над покрива, като препратка към характерните перголи над някои от околните сгради. И макар че образът ѝ носи отпечатъка на днешното време, при по-задълбочен прочит на пространствения ѝ контекст, сградата застава адекватно на мястото си в тази хибридна градска среда.

Address: София, кв. Иван Вазов, ул. Краище
Phase of execution: Откриване на строителна площадка
Complition date: Март 2021

3D visualizations
Search
Building:
Type:
Price (EUR):    from      to 
Area: from to
Number of rooms:
Type Floor Type Built-up
area sq.m.
Undivided share
sq.m.
Total area
sq.m.
Price
sq.m.
Total price
sq.m.
status Information
 M1 parter заведение 131.23sq.m. 21.38sq.m. 152.61sq.m. - -  available   look
 M1 parter terrace - 70.56sq.m. 70.56sq.m. - -  available   look
 app.1 fl.1 3-room 87.48sq.m. 14.64sq.m. 102.12sq.m. - -  sold   look
 app.2 fl.1 3-room 91.23sq.m. 15.89sq.m. 107.12sq.m. - -  sold   look
 app.3 fl.2 3-room 88.92sq.m. 16.65sq.m. 105.57sq.m. - -  sold   look
 app.4 fl.2 3-room 91.47sq.m. 17.83sq.m. 109.30sq.m. - -  sold   look
 app.5 fl.3 3-room 70.39sq.m. 12.91sq.m. 83.30sq.m. - -  sold   look
 app.6 fl.3 2-room 46.59sq.m. 9.26sq.m. 55.85sq.m. - -  sold   look
 app.7 fl.3 2-room 37.95sq.m. 7.40sq.m. 45.35sq.m. - -  sold   look
 app.8 fl.3 2-room 35.34sq.m. 6.62sq.m. 41.96sq.m. - -  sold   look
 app.9 fl.4 3-room 87.65sq.m. 16.41sq.m. 104.06sq.m. - -  available   look
 app.10 fl.4 3-room 108.07sq.m. 21.06sq.m. 129.13sq.m. - -  sold   look
 app.11 fl.5 4-room 178.57sq.m. 33.78sq.m. 212.35sq.m. - -  sold   look
 app.12 fl.6 4-room 151.59sq.m. 31.60sq.m. 183.19sq.m. - -  sold   look
 ап.12 fl.6 terrace 21.84sq.m. - 21.84sq.m. - -  sold   look
 app.13 fl.7 4-room 151.42sq.m. 33.23sq.m. 184.65sq.m. - -  sold   look
 ап.13 top terrace 55.08sq.m. - 55.08sq.m. - -  sold   look
 app.14 fl.8 4-room 163.49sq.m. 29.34sq.m. 192.83sq.m. - -  sold   look
 ап.14 top terrace 36.29sq.m. - 36.29sq.m. - -  sold   look
 ПП1 fl.-1 parking slot 13.75sq.m. 3.80sq.m. 17.55sq.m. - -  sold   look
Type Floor Type Built-up
area sq.m.
Undivided share
sq.m.
Total area
sq.m.
Price
sq.m.
Total price
sq.m.
status Information
 ПП2 fl.-1 parking slot 13.75sq.m. 3.80sq.m. 17.55sq.m. - -  sold   look
 ПП3 fl.-1 parking slot 13.75sq.m. 3.80sq.m. 17.55sq.m. - -  sold   look
 ПП4 fl.-1 parking slot 13.75sq.m. 3.80sq.m. 17.55sq.m. - -  sold   look
 ПП5 fl.-1 parking slot 13.75sq.m. 3.80sq.m. 17.55sq.m. - -  sold   look
 ПП6 fl.-1 parking slot 13.75sq.m. 3.80sq.m. 17.55sq.m. - -  sold   look
 ПП7 fl.-1 parking slot 13.75sq.m. 3.80sq.m. 17.55sq.m. - -  sold   look
 ПП1 fl.-2 parking slot 13.75sq.m. 3.80sq.m. 17.55sq.m. - -  sold   look
 ПП2 fl.-2 parking slot 13.75sq.m. 3.80sq.m. 17.55sq.m. - -  sold   look
 ПП3 fl.-2 parking slot 13.75sq.m. 3.80sq.m. 17.55sq.m. - -  sold   look
 ПП4 fl.-2 parking slot 13.75sq.m. 3.80sq.m. 17.55sq.m. - -  sold   look
 ПП5 fl.-2 parking slot 13.75sq.m. 3.80sq.m. 17.55sq.m. - -  sold   look
 ПП6 fl.-2 parking slot 13.75sq.m. 3.80sq.m. 17.55sq.m. - -  sold   look
 ПП7 fl.-2 parking slot 13.75sq.m. 3.80sq.m. 17.55sq.m. - -  sold   look
Visitors: 3617340